โทร 0-2560-5404 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
logo
ศูนย์กิจการอวกาศ
Space Affairs Center
ภาพข่าวและกิจกรรม
ผู้บังคับบัญชา

พลอากาศตรี ประสิทธิ์ แสนโกเมฆ

ผู้อำนวยการศูนย์กิจการอวกาศ

ศูนย์บริการข้อมูล